Условия за ползване


Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата на Оplakvaniq.com всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите Правила за ползване на сайта, като при прочитането и запознаването с тях и публикувайки своето мнение натискайки бутона ИЗПРАТИ, Потребителят се съгласява с условията за ползване на сайта Оplakvaniq.com и се счита, че е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.
Чрез използването на уеб сайта на Оplakvaniq.com, вие се съгласявате да не публикувате съдържание, което: 1 клевети, позори и нарушава личното пространство на трети страни, или е неприлично, порнографско, оскърбително, или заплашително; 2 нарушава всеки вид интелектуална собственост, или права на всяко юридическо, или физическо лице, включително, но не органичено само до нарушаване на нечии авторски права, или запазени марки; 3 нарушава съществуващ закон; 4 прокламира незаконна дейност; или 5 рекламира, или по друг начин търси финансови средства, или е възмездно предствяне на стоки или услуги. Моля, уведомете ни, ако установите нарушаване на тези условия чрез контакт формата на сайта. Администраторите на сайта запазват правото си да редактират или изтриват мнения, които не са съобразени с горните условия. Сайтът Оplakvaniq.com и неговите собственици не носят отговорност за изразените от всеки потребител мнения при искове от трети страни.
Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лична, нестопанска цел, като се съгласява, че публикуваните мнения, или всякакви други материали , които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човекът, който генерира това съдържание и че информацията, публикувана на сайта Оplakvaniq.com , не може да бъде причина за предявяване на искове към Оplakvaniq.com и неговите собственици. Употребата на изявления за пресата и други документи, класифицирани като такива за общо достояние, е разрешено само тогава, когато е посочен източникът на информацията. Oplakvaniq.com не носи отговорност за възприятията на сайта от субективен характер и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията на Оplakvaniq.com , както и към информацията, съдържаща се в интернет сайтове, към които Оplakvaniq.com съдържа препратки.
Oplakvaniq.com и съдържанието му се предоставят за ваше удобство. Съдържанието на страниците на Оplakvaniq.com в глобалната мрежа се дава на принципа “във вида, в който е” и “във вида, в който е налично”. Оplakvaniq.com не гарантира, че страниците на нейния сайт ще са непрекъснато на разположение, нито че няма да съдържат грешки. Оplakvaniq.com си запазва правото да поправя страниците си или де прекратява достъпа до тях във всеки един момент. НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, БИЛО ТО ИЗРАЗЕНИ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. Оplakvaniq.com НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ И АКО Оplakvaniq.com Е УВЕДОМЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. ОТГОВОРНОСТТА НА Оplakvaniq.com В ТОЗИ СЛУЧАИ СЕ ОГРАНИЧАВА ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМАТА, РАЗРЕШЕНА ПО ЗАКОН, СТЕПЕН.
За улесняване на вашия достъп до информацията в глобалната мрежа, Оplakvaniq.com може да включи препратки към Интернет сайтове, които са собственост или се управляват от трети страни. Осигурявайки връзка към тези, собственост на трети страни, сайтове, вие ще прегледате и следва да се съгласите с техните правила на употреба, преди да преминете към ползване на въпросните сайтове. Приемате също така, че Оplakvaniq.com няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме каквато и да е отговорност за създадения или публикуван в тези сайтове материал от трети страни. Освен това, препратката към сайт, който не се управлява и не е собственост на Оplakvaniq.com , не означава, че Оplakvaniq.com одобрява продуктите или услугите, посочени там.
Вие изрично се съгласявате, че нито Оplakvaniq.com , нито някой от техните служители, или партньори, както и физическо, или юридическо лице, участващо в създаването, продукцията и рекламата на уеб сайта на Оplakvaniq.com , са отговорни, или могат да бъдат подведени под отговорност спрямо физическо или юридическо лице за претърпяна загуба от всякакъв вид , или нанесена щета, вследствие използването на Оplakvaniq.com . Приведено като пример и без да органичава цялостта на горенаписаното, Оplakvaniq.com и свързаните с него физически и юридически лица не могат да бъдат отговорни и съпричастни към искове, или щети, възникнали вследствие на неизпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, заличаване, закъснение, компютърен вирус, кражба, унищожаване, неоторизиран достъп до, или позоваване върху използването на данни, информация, мнения, или други материали, присъстващи на сайта. Вие изрично признавате и се съгласявате, че Оplakvaniq.com не е отговорен, или съпричастен към евентуално клеветническо, обидно или незаконно поведение на абонатите, или на различни от тях трети лица.

Оплаквания не носи отговорност за егн и други лични данни които сте въвели при използването на сайта. Те могат да бъдат видяни от другите потребители и чрез това някой да помогне на оплакващият се. Всеки е в правото си да пише анонимно не е задължително да се вавеждат егн име и мейл въпрос на избор и желание да бъде чуто и видяно вашето оплакване.
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между всеки потребител на сайта Оplakvaniq.com и информацията и услугите, публикувани в него. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. Тези общи условия представляват договореност (ДОГОВОР) между всеки потребител на сайта и Оplakvaniq.com , с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, описани в настоящите правила. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Оplakvaniq.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Чрез достъпа до интернет страницата всеки потребител се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължава да ги спазва. В случай че потребител на Оplakvaniq.com не е съгласен с всички общи условия за ползване, то би следвало този потребител да не използва сайта за никакви цели.

Ако намирате този сайт за интересен и полезен, споделете го с приятели чрез бутончетата отдолу.